US se agronome skitter in veld

Tien pryse vir US-agronome en hul kollegas

Die kaliber van die studente en personeel van die Universiteit Stellenbosch (US) wat met andere saamwerk om belangrike agronomiese kwessies in die Suid-Afrikaanse landbou aan te spreek, is bevestig deur die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Gewasproduksie (SAVG). US-genote het tien van die twaalf toekennings ontvang wat na afloop van die gesamentlike kongres van die SAVG, die Grondkunde Vereniging van Suid-Afrika, en die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Hortologie uitgedeel is.

“Die toekennings is ‘n daadwerklike bewys van die harde werk waartoe ons studente en personeel hulself verbind, en die innovasie, tydige aard en toepaslikheid van die navorsing wat gedoen word om knellende landboukwessies op te los,” sê dr. Pieter Swanepoel, voorsitter van die US departement agronomie. “Ons vertrou dat die inligting wat in die proses van navorsing ingesamel word, sal lei tot meer effektiewe landboupraktyke.”

Twee studente, Lisa Matthews en Anell Lötter, het albei SAVG goue merietetoekennings ontvang nadat hulle hul voorgraadse studies met onderskeiding (en dus ‘n gemiddelde slaagsyfer van 75% of hoër) voltooi het. Matthews werk tans aan haar MSc-graad in agronomie. Lötter werk tans op ‘n wynplaas tussen Worcester en Villiersdorp, waar sy haar studies in die praktyk toepas deur die bestaande boerdery te help diversifiseer deur verskillende gewasse daarby te voeg, sodat dit ook oor vee- en weidingsopsies kan beskik.

Amandrie Louw het algeheel die beste aanbieding deur ‘n student by die konferensie gelewer, met ‘n praatjie oor die dinamika wat gepaard gaan met diversifikasie deur gewasrotasie. Sy is verbonde aan die departement Bewaringsekologie en entomologie. Haar aanbieding is gelewer in samewerking met dr. Pieter Swanepoel van die US departement agronomie, dr. Johann Strauss van die Wes-Kaapse departement van landbou, en dr. Stephan van der Westhuizen van die US departement genetika.

Die raad se wisseltrofee vir die algeheel beste aanbieding by die gesamentlike kongres is toegeken aan deur dr. Izané Crous. Sy het in Desember 2021 haar PhD in agronomie ontvang, en het die effek van stikstofbronne op kanola (Brassica napus) wat volgens bewaringsboerdery-beginsels in die Wes-Kaap verbou word, bespreek.

‘n Lektor in die departement agronomie, Charné Viljoen, het die Daan F. Retief-wisseltrofeë vir die beste aanbieding deur ‘n navorser jonger as 40 jaar ontvang vir ‘n praatjie oor die gebruik van dekgewasse om onkruid in koringlande te onderdruk.

Die Rovic-Leers-prys vir die  beste plakkaat oor bewaringslandbou is gewen deur Hanneke Augustyn, ‘n MSc-student in agronomie. Dit het gefokus op die hoeveelheid stikstof wat in die grond beskikbaar is nadat peulgewasse daarin gegroei is.

Dr. Johann Strauss, ‘n senior wetenskaplike van die Wes-Kaapse departement van landbou wat navorsing doen oor volhoubare gewasproduksiestelsels, het ʼn drietal van pryse ingepalm. Hy is ook ‘n buitengewone dosent in die US departement agronomie.

Hy het die Presidentstrofee ontvang vir die beste plakkaat. Syne het gekyk na die invloed van die voorafgaande gewas op die produksie van koring, gars en kanola. Daarby is die Rovic-Leers-toekenning ook aan hom gemaak vir die beste aanbieding op die gebied van bewaringslandbou. Strauss het die effek van die gewasse in wisselbou op grond, opbrengs en ekonomiese parameters het, bespreek.

Hy was ook medeskrywer van die beste artikel in die Suid-Afrikaanse Tydskrif van Plant en Grond in 2020. Dit was getiteld “Effects of long-term grazed crop and pasture systems under no-till on organic matter fractions and selected quality parameters of soil in the Overberg, South Africa”. Sy medeskrywers was Jacques Smit van Yara en dr. Ailsa Hardie van die US departement grondkunde.+

Tydens die aanlyn-prysuitdeling is toekennings ook terugwerkend uitgedeel, aangesien die 2021 gesamentlike kongres nie plaasgevind het nie. Die prys vir die beste artikel wat ‘n SAVG-lid in 2019 in die Suid-Afrikaanse Tydskrif van Plant en Grond publiseer het, het gegaan aan dr. PJ Pieterse. Hy was mede-outeur van ‘n artikel getiteld “The effects of short-term maize-cover crop rotations on weed emergence, biomass and species competition under conservation agriculture”, tesame met twee akademici van die Universiteit van Zimbabwe, Dr. Joyful Rugare en dr. Stanford Mabas.

Pieterse het verlede jaar na 30 jaar se uitnemende diens aan die US departement agronomie afgetree, maar sal steeds by werksaamhede betrokke wees as buitengewone dosent.

Swanepoel sê dat navorsing wat deur US-personeel en studente gedoen word, dikwels uitgevoer word in samewerking met genote in talle velde. Hy het alle kollegas vir hul ondersteuning bedank, en veral personeel van die Wes-Kaapse departement van landbou uitgesonder.

“Spanwerk lei ‘n heelwat hoër kaliber van navorsing,” glo hy.

Charne Viljoen het die Daan F. Retief-wisseltrofee vir die beste aanbieding deur ‘n navorser jonger as 40 jaar ontvang.
Die prys vir die beste artikel wat ‘n SAVG-lid in 2019 in die Suid-Afrikaanse Tydskrif van Plant en Grond publiseer het, het gegaan aan dr. PJ Pieterse.
Amandrie Louw het algeheel die beste aanbieding deur ‘n student by die konferensie gelewer.
Dr. Johann Strauss, ‘n senior wetenskaplike van die Wes-Kaapse Departement van Landbou wat navorsing doen oor volhoubare gewasproduksie-stelsels, het ʼn drietal pryse ingepalm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!