Veranderinge in eiendomsmark gering ondanks Covid-19

Stellenbosch eiendomme staan stewig tydens Covid

Die Stellenbosse eiendomsmark het tydens die Covid-pandemie relatief stewig bly staan met huispryse tot sowat R5 miljoen wat steeds gehandhaaf word. Huise in dié prysklas wat op die mark geplaas word, behoort ook betreklik vinnig te verkoop.

Bo die R5 miljoen-kerf is dit egter ʼn ander storie. Huise in die meer luukse prysklas het die laaste paar jaar as gevolg van ekonomiese- en politieke omstandighede, asook die impak van Covid swakker vertoon. Die gevolg is dat dit tans langer neem om belangstelling by kopers te ontlok en om ʼn transaksie in dié prysklas te beklink.

Volgens Tallies Taljaard van Keller Williams Realty het Stellenbosch as ʼn studentedorp tradisioneel nog altyd ʼn lewendige woonstelmark gehad. Gedurende Covid het die laer geprysde deel van die mark steeds goed vertoon.

“Die pandemie het egter ook sy merk hier gelaat. Nuwe ontwikkelings wat spesifiek op studenteverblyf gemik is, het in die jongste tyd gevind dat vooraf-verkope nie meer so vinnig plaasvind as voorheen nie en dat ʼn traagheid by kopers ingetree het.

“Terwyl onsekerheid van die tye baie hiermee te doen het, behoort dié situasie te herstel namate die pandemie homself uitwoed. Stellenbosch sal altyd ʼn studentedorp bly en daar is steeds ’n tekort aan prima-studenteverblyf wat nie deur die universiteit voorsien kan word nie.”

Michael du Toit, ook van KellerWilliams Realty, sê dat ʼn nuwe tendens tans in die woonstelmark opgemerk word. Met Covid wat baie werkende jongmense gedwing het om van die huis af te werk, is daar ʼn stewige vraag na tweeslaapkamer-woonstelle.

“Hierdie tendens het ‘n behoefte aan kantoorruimte by die huis geskep en in baie gevalle verkies mense om eerder ʼn kantoor in die tweede slaapkamer in te rig.

“Terwyl daar nog ʼn groot vraagteken hang oor of mense ooit weer soos van ouds daagliks ‘kantoor toe’ sal gaan, is die verwagting dat dié neiging vir eers sal voortduur tot tyd en wyl daar ‘n ekwilibrium bereik sal word”

Terwyl die ekonomiese verwoesting weens Covid byna daagliks duideliker word, was die verwagting met die uitbreek van die pandemie dat die eiendomsmark nie die slagting sal vryspring nie en dat pryse gaan daal.

Met die laagste rentekoerse in dekades om die ekonomiese skade teen te werk, het die mark egter die teenoorgestelde getoon. As die prys reg was, was daar ʼn koper.

Die verskil is egter dat hierdie verstewiging in die mark tot die sowat R2 miljoen-kerf in die goedkoper areas, en tussen R2 miljoen en R5 miljoen in die duurder areas, beperk is. In die twee dele van die mark kan ʼn huis gemiddeld binne 2 tot 3 maande ʼn nuwe eienaar hê.

Luukse huise bo R5 miljoen sukkel tans om vinnig te verkoop en blyk om tot ‘n mate ‘n kopersmark te wees. ‘n Kopersmark ontstaan gewoonlik wanneer kopers ‘n groter verskeidenheid van opsies het voordat daar op ‘n spesifieke eiendom besluit word.

Kopers wat tradisioneel in dié deel van die mark belanggestel het, is tans ook meer sekuriteitsbewus en neig om eerder na sekuriteitskomplekse te kyk. Voorts is daar ook ‘n vraaag na buitelandse beleggings te bespeur eerder as om in eiendom te belê. Laer rentekoerse as belangrike dryfveer speel ‘n mindere rol in die deel van die mark nie.

ʼn Verkoper in die boonste deel van die mark sal in alle waarskynlikheid sy prys met sowat 10% moet laat sak om ʼn huis relatief vinnig te verkoop.

Du Toit sê die waarde van ʼn huis word deur faktore soos ligging, marktoestande, toestand van die huis, nabyheid van skole, winkels en dies meer bepaal. Maar of ’n huis reg geprys is al dan nie, speel net so ‘n groot rol.

Wat tans baie duidelik is, is dat voornemende kopers deesdae goed ingelig is en hulle huiswerk deeglik doen voor daar gekoop word.

Vir meer inligting skakel met Tallies Taljaard by 083 632 7087 of tallies.taljaard@kwsa.co.za Tallies is as verteenwoordiger van Keller Williams Realty op Stellenbosch gesetel en bied ‘n omvattende en kundige diens rakende eiendomstransaksies op die dorp.

Michael du Toit van Keller Williams Realty is verantwoordelik vir die noordelike voorstede en is ook beskikbaar vir enige navrae. Hy kan gekontak word by 079 020 3824 of michael.dutoit@kwsa.co.za

Michael du Toit sê ʼn nuwe tendens word tans in die woonstelmark opgemerk.
Tallies Taljaard meen Stellenbosch het as ʼn studentedorp tradisioneel nog altyd ʼn lewendige woonstelmark gehad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!