Stellenbosch-rolbalklub vier 80 jaar van saamwerk, sukses

Stellenbosch-rolbalklub vier 80 jaar

Een van die sportklubs in Stellenbosch wat die toets van tyd deurstaan het, is die Stellenbosch-rolbalklub wat op 3 Desember sy 80ste bestaansjaar vier.

Die klub is aanvanklik in 1939 as die Stellenbosch-rolbalklub gestig en is langs die tennisklub geleë.

Historiese verwysing na die rolbalklub het eers teen die einde van 1939 aandag begin trek, veral toe die groot entoesias JLS Franzsen as ere-sekretaris belangstelling getoon het. Vordering was maar stadig, tot ‘n paar Stellenbossers druk begin uitoefen het. Bekende ou name uit daardie tydperk van Stellenbosch se geskiedenis, was mense soos Wakkie Krige, Joerning, Paul Roos, magistraat Frank Pope, Tim Tyers en ander. CF Markotter was ook teenwoordig. ‘n Prominente dorpenaar was prof C S Edgar, wat betrokke was by die stigting van die eerste hokkieveld in die 1890’s, maar ook die eerste voorsitter van die gestigte rolbalklub geword het. Die eerste vergadering was gehou in die bekende Good Hope-kafee.

Harde werk het gevolg en die speelfasiliteite is formeel geopen en in gebruik geneem op 12 Desember 1942, waartydens die burgemeester, Prof Cruse, opgetree het.

Die munisipaliteit het later besluit daar is te veel losstaande klubs in die dorp  en moes die hokkie-, krieket-, tennis-, muurbal- en rolbalklub onder die vaandel van die Van der Stelsportklub saamgesnoer word. Daarvolgens het die rolbalklub se naam ook na Van der Stel-rolbalklub verander. Ongeveer 14 jaar gelede het die Vlottenburg-rolbalklub, wat begin doodloop het,  ook by die Van der Stelklub aangesluit.

Die naamsverandering het nie by alle lede ewe goeie weerklank gevind nie, maar dit kon nie verander word nie. ‘n Kompromie is later bereik om dit die Stellenbosch Van der Srel-rolbalklub te noem.

Tot 1983 het die klub net een perk gehad en ‘n tweede een, die Paul Roux-perk, is bygevoeg. Die klubhuis was toe ook taamlik klein en sonder sy eie kroeg – tee was die sterkste drank wat spelers kon kry. In dieselfde jaar is die huidige eetsaal aangebou deur geld wat deur die lede geskenk is. Dit was ‘n reuse-verbetering  en toernooie kon toe suksesvol aangebied word omdat daar sitpklek vir 100 mense was. Mettertyd is ‘n klein kroeg, wat deur die lede betaal is, kleedkmer, ‘n klein kuier-area en kombuis bygevoeg.

Die munisipaliteit was toe nog betrokke by die instandhouding van die tuin en gronde, terwyl drinkwater gebruik moes word om die gras nat te lei en die perke te onderhou. ‘n Span van die munisipaliteit het elke 2 of 3 weke die gras gesny. Dit het die klub niks gekos nie en so kon die klub oorleef op ledegeld, baanfooie, kroegwins en “All-Days” as die tradisionele bronne  van inkomste.

Die gras op die walle moes egter meer gereeld gesny word en die klub het sy eie hulp aangestel en eie gereedskap begin aankoop om die take by die munisipaliteit oor te neem. Dit het baie geld geverg en dit het later ‘n voltydse taak geword.

Braai is natuurlik ‘n groot deel van die sosiale aktiwiteite by die rolbalklub en in 2006 is ‘n onderdak-braaigerief aangebring. Jan Smitsman, toe ‘n relatiewe nuwe lid, het die leiding geneem en die geld voorgeskiet.

Die klub het nou die potensiaal ontwikkel om meer geld in te samel deur die verhuring van sy geriewe. Spreiligte is toe ook reeds aangebring en ‘n sakeliga is in die lewe geroep wat uit BAT-fondse bedryf is. Herman ‘Snorre’ Theart het hier die leiding geneem.

Met die eerste sakeliga-wedstryde was daar net ‘n paar spanne wat deelgeneem het. Dit het egter vining gegroei en talle ondernemings het deelgeneem.

Mettertyd is die klub se gereedskap opgeknap, meer aandag is aan die besproeiing gegee en die walle van die perke is deur Johann Gerber en sy plaasspanne in stand gehou. Die A-perk is later na hom vernoem in erkenning van die moeite wat hy met die klub gedoen het.

Die sakeligaspanne het goed toegeneem en op die aande was albei bane vol nie-rolbalspelers wat hieraan deelgeneem het. Danksy hierdie groei kon die klub uitbrei en ‘n verskeidenheid projekte onderneem, insluitend:

  • Die vervanging van die Wendy-stoortjie met ‘n skeepsvraghouer
  • Vernuwing van die bane se walle
  • Opknap van die gebou buite en die dak
  • Aankoop van ’n petrolaangedrewe grassnyer vir die perke
  • Aankoop van ‘n nuwe grassnyer vir die perke
  • Omskepping van die bestaande grassnyer na ‘n masjien met ‘n borsel
  • Nuwe dameskleedkamers en ‘n trofeekamer
  • Opgradering van die manskleedkamer

‘n Nuwe tendens het intussen ontwikkel waardeur buite-instansies die klub se geriewe begin huur het vir sosiale funksies en spanbou-aktiwiteite. Pietman Retief is in beheer hiervan  en het dit meesterlik uitgebou en die geriewe is nou byna altyd bespreek.

Melding moet ook gemaak word van die klub se bure. Die Klein Libertas-teater het intussen afgebrand en plakkers en boosdoeners het begin om die klub se gronde te plunder en aansienlike skade aan te rig. Groot moeite is gedoen om die terrein te beveilig en inbrake te beperk. Die naasliggende taxi-staanplek het sake vererger.

In 2017 het die erge droogte ook sy invloed op die klub gehad en om die perke te red is ‘n noodplan in werking gestel waarvoor daar nie begroot was nie. Teen ‘n koste van meer as R100 000.00 is watertenks opgerig, die nodige pomptoerusting aangekoop en ‘n pypleiding aangelê wat water van ‘n boorgat by die hoofklub na die rolbalklub kon gelei. Die perke kon nou doeltreffend besproei word, maar alles moonlik is gedoen om so min as moontlik ondergrondse water te gebruik. Met die toename in droogtetoestande het die munisipaliteit die boorgat oorgeneem om die dorp se drinkwater aan te vul en die perke het swaar gekry. Selfs die brandweer is ingespan om noodvoorraad af te lewer. Intussen is nog boorgate deur die munisipaliteit by die klub gesink en een boortgat se water is aan die rolbalklub toegewys.

In 2018 is die kombuis heeltemal oorgedoen en ‘n nuwe heining tussen die klub en die teaterterrein is opgerig.

Met die verbeterde kroeg en kombuis kon groter groepe nou beter hanteer word en die kombuis het begin om spyseniering deur buite-groepe grootliks oor te neem. Al hierdie verbeteringe is moontlik gemaak deur die harde werk van klublede.

Drie lede van die Stellenbosch-rolbalklub vier ook vanjaar saam hierdie groot mylpaal – Die drie 80-jariges is Addey Malherbe, Blackie de Swart en Pietman Retief. Tussen hulle drie is hulle besig om vir Gerry Rosendorff in te haal. Hy is nou 93 en speel steeds kompetisies.

Chris Bruwer (links) en Danie Basson hys die vlae voor die klubhuis.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!