Kom kyk wat maak Maties by opedae

US keer terug na opedae op kampus

Die Universiteit Stellenbosch (US) gaan ‘n opedagreeks vir alle fakulteite op kampus aanbied waartydens leerders, ouers en onderwysers die US-kampusse en fakulteite in persoon kan besoek. Hierdie is die ideale geleentheid vir graad 12-leerders om inligting oor studiegeleenthede te bekom.

“Die groot voordeel van ‘n opedag is dat voornemende studente direkte interaksie met universiteitspersoneel kan hê om spesifieke inligting oor die onderskeie studierigtings te bekom,” sê Magdel Pretorius, waarnemende adjunkdirekteur van die US se Sentrum vir Studentewerwing en Loopbaanadvies.

Die reeks sal oor drie Saterdae strek.

Op 23 April kan leerders en hul ouers die fakulteit agriWetenskappe, ingenieurswese, natuurwetenskappe en geneeskunde en gesondheidswetenskappe (lg op die Tygerbergkampus) besoek. Op 7 Mei is die fakulteit lettere en sosiale wetenskappe, opvoedkunde en teologie aan die beurt, terwyl op 14 Mei die fakulteit ekonomiese en bestuurswetenskappe en regsgeleerdheid besoek kan word.

Om te verseker dat Covid-19-protokolle nagekom word, moet kaartjies vooraf bespreek word.  Slegs een leerder- en een ouerkaartjie sal per gesin beskikbaar wees. Kaartjies is gratis beskikbaar by www.quicket.co.za.

Aanlyn-opedag

Daarbenewens sal die US ook ‘n aanlyn-opedag aanbied vir leerders en ouers wat nie die op-kampus opedag kan bywoon nie. Hierdie virtuele platform sal van 9 April tot 31 Julie, wanneer aansoeke sluit, beskikbaar wees.

Leerders word vriendelik versoek om vooraf vir die Opedag by www.maties.com te registreer.

  • Besoek www.maties.com, skakel 021 808 9111 of e-pos info@sun.ac.za vir meer inligting.
  • Aansoeke open vir alle programme op Maandag 4 April 2022.

    Meer as 5000 nuwelingstudente het vanjaar die Universiteit Stellenbosch hul akademiese tuiste gemaak. Foto: Stefan Els

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave the field below empty!