Maties kry nuwe konvokasiebestuur

Nuwe bestuur uiteindelik gekies

Na kontroversie en dreigende hofsake het die Universiteit van Stellenbosch daarin geslaag om ‘n nuwe konvokasiebestuur te verkies. Ronel Retief, registrateur van die US, het vandag die nuwe bestuur bekend gemaak nadat ‘n tweede stemming weens beweerde ongerymdhede afgdwing is.

“Ek het opregte waardering vir alle lede wat deelgeneem het aan die verkiesingsproses om persone te verkies om op die Konvokasie se uitvoerende komitee te dien. Soos vroeër gekommunikeer, was ál vyf posisies op die Konvokasie se uitvoerende komitee vakant. Ons het die prosedure vir die nominasie en verkiesing van die konvokasie se uitvoerende komitee, soos gepubliseer op die Konvokasie-webwerf, gebruik om die proses te rig.

“Kragtens paragraaf 6.1 van die prosedure, het my kantoor die suksesvolle kandidate in kennis gestel dat hulle verkies is en dié kandidate wat hulself vir hierdie verkiesing beskikbaar gestel het, maar onsuksesvol was, bedank,“ het sy in ‘n verklaring gesê.

Daar is  ʼn totaal van 3943 stemme uitgebring en die deelnamekoers is 2.06%.

Die stemme is soos volg uitgebring:

Vir President (een vakature):

Dr Theo de Jager (3007), Ds Riaan de Villiers (730), Mfundo X Makanda (134), buite stemming (72).

Vir vise-president (een vakature): Lwazi Phakade (762), Johan A Smit (3021), Buite stemming (160).

Vir sekretaris (een vakature): Nomzamo P Ntombela (805), Bernard Pieters (2996), Buite stemming (142).

Vir addisionele lede (twee vakatures): Chris Briel (281), Taryn Cohn (Moos) (504), Isabelle de Taillefer (2282), Jan de Villiers (2537), Celenkosini G Lukhele (276), Simphiwe Malaza (125), Karen-Christine Meiring (Kabous) (1138), Bernard JH Oosthuizen (357), Buite stemming (25).

Addisionele lid Jan de Villiers.
Bernard Pieters, nuwe sekretaris van die US konvokasie.

Die Konvokasie se uitvoerende komitee vir ‘n driejaartermyn vanaf 1 Junie 2024 tot 31 Mei 2027 is dus:

President: Dr Theo de Jager (3007 stemme, 76.3%)

Vise-President: Johan Acker Smit (3021 stemme, 76.6%)

Sekretaris: Bernard Pieters (2996 stemme, 76%)

Addisionele Lede: Jan Naude de Villiers (2537 stemme, 33.7%); Isabelle de Taillefer (2282 stemme, 30.3%).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!